İlkadım’da 19 Mayıs’tan 15 Temmuz’a Şiir Yarışması

Dereceye giren ve mansiyona değer bulunanlara ayrıca plaket verilecek ve Jüri değerlendirmesi sonucu belirlenen eserlerle birlikte albüm haline getirilerek yayınlanacaktır.

Değerlendirme Kriterleri:
Yarışmaya başvuran şiirler, Seçici Kurul tarafından belirlenen aşağıdaki kriterlere göre 100 üzerinden puanlama yolu ile değerlendirilecektir.

1. Özgünlük
2. Sanatsal değeri
3. Türk örf, adet ve geleneklerine uygunluk
4. Türkçe’nin kullanımı ve zenginliği

Ödüller:

Her Kategori için:

Birincilik Ödülü : 3.000 TL
İkincilik Ödülü : 2.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL
Mansiyonlar (3 Adet) : 500 TL

Seçici Kurul:
1. Cemal SAFİ : Şair
2. Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK : OMÜ Ed.Bl.Başk.
3. Doç. Dr. Bekir Şakir KONYALI : OMÜ Ed.Fak.Öğr.Gör.
4. Oktay ÇAKIR : Basın Yayın Kültür ve Sosyal İşler Müd.
5. Kenan YAVUZARSLAN : Şair

● Yarışmaya 18 yaş ve üzeri herkes katılabilir.
● Yarışma konusu “İlkadım’da 19 Mayıs’tan 15 Temmuz’a” Kahramanlık, Milli birlik, Kardeşlik ve Vatan (Bayrak) şiirleri.
● Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.
● Eserler tek kategoride değerlendirmeye alınacaktır. (Hece, Aruz ve Serbest vezin şiirler tek kategoride değerlendirilecek ve her kategoriden iki eser ödüllendirilecektir.
● Yarışmaya katılacak şiirler, daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.
● Yarışmacılar en fazla ikişer (2) şiirle katılabilirler. (Sadece bir şiire ödül verilir)
● Şiirler, iki A4 sayfa boyutunu geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, tek sütuna ve 1,5 satır aralığında bilgisayarda yazılacaktır.
● Sadece internet üzerinden başvuru kabul edilecektir.
● Şartnamede belirtilmeyen konularda Seçici Kurul tarafından belirlenecek kararlar geçerlidir.
● Tüm eserlerin telif hakkı İlkadım Belediyesi’ne ait olup geri iade edilmez. Yarışmacılar ödül alan ve yayınlanmaya uygun bulunan şiirlerinin Belediyemiz tarafından hazırlanacak olan albümde yayınlanmasını yarışmaya katılmakla kabul etmiş sayılacaklardır.
● Ödüle hak kazanan ve şehir dışından Samsun’a gelecek olan yarışmacıların bir (1) kişilik yol (geliş-dönüş otobüs) ve konaklama masrafları belediyemize aittir.

Eserlerin Teslimi:
Eserler belediyemizin sitesinden yüklenecektir.

Etkinlik detayları için tıklayın.

 

Benzer Etkinlikler